Finansiering av bolån – Vi förklarar

av Hur bolån finansieras
Uppdaterad: 2020-05-25 10:39

Många har säkert någon gång ställt sig frågan hur bankerna faktiskt har råd att finansiera den stora mängd bolån de ger ut. Bolån är i regel på väldigt höga belopp och med långa löptider. Vi kommer i denna guide ge klarhet i hur bolån finansieras.

Bankernas finansiering av bolån

Bolåneinstitut och banker som står för utlåningen av bolån måste på något sätt finansiera dessa lån. Bland finansieringskällorna finns bankinlåning samt certifikat och obligationer.

Bankinlåning

Bankinlåning innebär att en bank lånar pengar från exempelvis en privatperson. En inlåning är det som sker när man sätter in pengar på sitt bankkonto hos banken.

Certifikat

Bankcertifikat är ett verktyg som banker använder för upplåning. Banken kan utfärda ett certifikat med en löptid på max ett år med ett lägsta nominellt belopp på en miljon kronor. Dem kan sedan sälja och köpa tillbaka utestående certifikat för att finansiera exempelvis bolån.

Säkerställda obligationer

Men den största finansieringstypen för bolån kommer från en typ av obligationer, så kallade säkerställda obligationer. Under 2004 kom det en ny lag, lagen om säkerställda obligationer. Denna lag innebar att kreditinstitut i Sverige kunde emittera säkerställda obligationer. Trots den nya lagen finansierades bolåneinstitutens och bankernas bolån nästan enbart av bostadsobligationer fram till 2006. Men i och med att den nya lagen trädde i kraft har alla kreditinstitut idag omvandlat sina bostadsobligationer till säkerställda obligationer som nu står för den huvudsakliga finansiering av bolån i Sverige.

stor mängd bolån

Idag består över 83 % av utlåningen till allmänheten av lån med säkerhet i bostad, det vill säga bolån, Källa.

Skillnaden mellan bostadsobligationer och säkerställda obligationer

Till skillnad från bostadsobligationer är det en så kallad säkerhetsmassa knuten till en säkerställd obligation. Det innebär att om utgivaren av den säkerställda obligationen inte kan återbetala värdet av obligationen har ägaren till den säkerställda obligationen en prioriterad fordran på tillgångarna i säkerhetsmassan.

Säkerhetsmassan består av lån med säkerhet i bostäder och även lån till kommuner kan ingå i en säkerhetsmassa. För att säkerhetsmassan ska godkännas får enbart bolån med en belåningsgrad på högst 75 % av bostadens marknadsvärde ingå. Det finns väldigt strikta lagstiftningar kring säkerställda obligationer och det ställs hårda krav på säkerhetsmassans kvalitet.

Slutord

Även om det kan vara svårt att förstå alla aspekter av hur bolån finansieras hoppas vi denna guide har gett viss klarhet i hur det går till. Vill man läsa fler guider kan man besöka vår guidesektion för att ta del av fler guider som berör ekonomi och lån.

Simon är sedan våren 2018 innehållsansvarig på Lånium med ett brinnande intresse för ekonomi och lånemarknaden. Med sin stora kunskap hjälper han våra användare att låna pengar tryggt och smart. Simon har en kandidatexamen som webbredaktör.

Diskussion

  1. Per 2019-12-19 09:02

    Intressant, tack!

Kommentera

Till toppen av sidan