Lagar och regler för lån

av Lag och regler för lån
Uppdaterad: 2020-10-15 10:36

Det finns en mängd olika lagar och regler för lån i Sverige. Det finns övergripande lagar som gäller för alla lånetyper men även vissa lagar som är specifika för exempelvis bolån. Vi kommer i denna guide gå över de övergripande lagarna som gäller för lån i Sverige och även täcka vissa lagar som gäller för en specifik lånetyp.

Övergripande lagar och regler

Det finns vissa övergripande lagar som gäller för alla lånetyper.

Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen är ett ramverk med regleringar som berör i princip allt som rör avtalsförhållandet mellan långivare och låntagare. Det är i denna lag regler och skyldigheter för respektive part beskrivs och hur dessa ska uppfyllas. Lagen innehåller över 50 paragrafer, därför har vi valt ut dem viktigaste som kan vara bra att hålla koll på.

Långivarens förklaringsplikt

Det ställs stor krav på att långivaren delger långivaren all nödvändig information om lånet innan en signering sker. I 8§ anges 19 uppgifter som ska redovisas för låntagaren innan låneavtalet signeras. Det är bland annat information om löptid, nominella räntan, effektiva räntan och ångerrätt. Långivaren måste alltså ha full transparens mot konsumenten så att låntagaren är medveten om all information som kan vara av vikt innan ett avtal sluts för lån.

Kreditprövning

I 12§ beskrivs det hur en kreditprövning ska ske. Skrivningen är allmänt hållen och det är för att konsumentverket ska kunna precisera bestämmelsen. I kortfattade drag ska kreditprövningen upplysa långivaren om konsumenten har ekonomiska förutsättningar för att klara av kreditavtalet. Långivare har alltså en skyldighet att alltid genomföra en kreditprövning oavsett situation. Det är inte tillåtet att bevilja ett lån under några som helst omständigheter utan att en kreditupplysning görs innan avtalet signeras.

Ränta och avgifter

Det är upp till varje enskild långivare att valfritt välja ränta och avgifter som ska gälla för lånet. Det finns däremot regler i konsumentkreditslagen om hur dessa kostnader får ändras och att låntagaren alltid måste meddelas om eventuella ändringar som sker för ränta och avgifter.

Distansavtalslagen

Om man ansöker om ett lån online gäller distansavtalslagens regleringar. Enligt lagen har man alltid rätt till 14 dagars ångerrätt från den dag som man tecknade låneavtalet. Man kan lämna beskedet om ångrande via exempelvis e-post eller telefon.

Långivaren är alltid skyldig att ta emot och acceptera meddelandet om ångrande. Från det att långivaren mottagit meddelandet ska man inom 30 dagar betala tillbaka lånet inklusive eventuell upplupen ränta, avgifter behöver man inte betala tillbaka.

Lagar ändras

Nya lagar tillkommer eller ändras med jämna mellanrum. Vi kommer uppdatera denna guide när viktiga förändringar sker för lagar som berör lån.

Långivare måste ha tillstånd från finansinspektionen

För att kunna erbjuda kreditgivning i Sverige måste ett kreditinstitut få tillstånd från finansinspektionen. Långivaren måste ansöka om ett tillstånd, när detta beviljas står långivaren under både finansinspektionens och konsumentverkets tillsyn. Det innebär att långivare enligt lag måste rapportera in till finansinspektionen varje kvartal och dem övervakar kreditinstitutet för att se till att allt sköts korrekt. Alla kreditgivare finns med i finansinspektionens företagsregister, där kan man läsa om vilka tillstånd varje företag har.

Specifika regler för högkostnadskrediter

Högkostnadskrediter är i regel smslån och snabblån som har små lånebelopp, korta löptider och väldigt hög effektiv ränta. Den 1 september 2018 infördes nya regler för högkostnadskrediter som bland annat innebar att ett räntetak sattes på dessa typer av lån. Räntetaket innebär att lånets kreditränta inte får överstiga den, vid varje tid gällande referensräntan med ett tillägg av 40%. Lånets kostnader får inte heller överstiga det belopp som man lånat.

Specifika regler för kontokredit

Vid kontokrediter är kreditgivaren skyldig att regelbundet tillhandahålla låntagaren kontoutdrag. Ett kontoutdrag måste innehålla information om:

  1. Vilken period det avser
  2. Föregående kontoutdrags datum och saldo
  3. uttag och datum för uttagen
  4. Betalningar och datum för betalningarna som skett
  5. Det nya saldot
  6. Den kreditränta och de avgifter som tillämpats för perioden
  7. Det belopp som låntagaren är skyldig att betala

Specifika regler för bolån

Den 1 juni 2015 fastställdes nya regler av finansinspektionen som innebar att alla kreditinstitutioner måste redovisa snitträntor på exempelvis sin webbplats. Det är inte längre tillåtet att endast visa listräntor som tidigare var normen.

Snitträntan ska visas för varje bindningstid som kreditgivaren erbjudit kunderna den senaste månaden och ska även redovisa 12 månaders historik och information om snitträntan. Dem är också skyldiga att redovisa vad som påverkar räntan så som kundens sparande och inkomst.

Avslutningsvis

Vi hoppas att denna guide har förklarat de större lagar och regler som finns på plats för lån i Sverige idag. Vill man läsa ytterligare guider kan man besöka vår sektion för guider här.

Simon är sedan våren 2018 innehållsansvarig på Lånium med ett brinnande intresse för ekonomi och lånemarknaden. Med sin stora kunskap hjälper han våra användare att låna pengar tryggt och smart. Simon har en kandidatexamen som webbredaktör.

Diskussion

Inga kommentarer än.

Kommentera

Till toppen av sidan