Inflation – Vi förklarar vad inflation innebär

av Vad inflation är
Uppdaterad: 2020-05-25 10:50
Inflation kan vara ett diffust begrepp som är svårt att förstå. I denna guide  här på Lånium hoppas vi kunna klargöra vad inflation är och hur det påverkar gemene man.

Vad inflation är

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån i samhället som påverkar pengars värde. Det innebär alltså att man får ett mindre antal av samma varor för samma summa pengar än man kanske fick innan inflationen.

Bara för att en eller ett par varor stiger i pris är det inte inflation. Det hör till vanligheterna att varor ökar i pris om exempelvis efterfrågan är större än tillgången. En inflation är först när den allmänna prisnivån höjs, det vill säga priser i allmänhet. Skulle regeringen exempelvis höja momsen ökar det den allmänna prisnivån en gång men det leder inte till en fortsatt ökning i den allmänna prisnivån. Inflation är alltså först när den allmänna prisnivån höjs och prisökningen ska vara bestående.

Hur inflation uppstår

Det finns flera tillfällen eller orsaker som leder till att inflation uppstår. För att visa hur det kan uppstå vill vi ge några exempel:

  • Stor efterfrågan. Om efterfrågan är mycket större än tillgången på ett stort antal varor kan leda till inflation. Men det ska då vara ett stort antal varor och tjänster som det berör och under en längre tidsperiod.
  • Skulle kostnaderna för att producera tjänster och produkter stiga kan det leda till att företagen behöver höja sina priser. Det kan exempelvis bero på att lönerna stigit eller materialen dem använder har blivit dyrare.
  • Om en centralbank skulle tillhandahålla för stora mängder pengar stiger priserna. Hyperinflation, alltså väldigt hög inflation kan uppstå om centralbanker trycker extrema mängder sedlar. Det finns då helt enkelt för mycket pengar i cirkulation som drar ner värdet.

Hur inflationen beräknas

Det beräknas genom att använda något som heter konsumentprisindex (KPI). Det är ett index som mäter den genomsnittliga prisnivån på konsumtionsvaror.  Den formeln som används är väldigt komplicerad och svår att förstå men ser ut såhär:

(Index december 2014 – Index december 2013) / Index december 2013) x 100.

Konsekvenser av en inflation

Det är främst företag och organisationer som säljer varor eller tjänster som blir lidande. Detta för att konsumenter vanligtvis inte spenderar lika mycket pengar under inflation då man får mindre för sina pengar. Det påverkar dock även konsumenter just på grund av att man får ut mindre av sina pengar och pengarna har ett mindre värde. Pensionärer är särskilt utsatta bland privatpersoner på grund av deras lägre inkomster. Med minskat värde för pengar har dem helt enkelt inte råd att hålla en lika hög levnadsstandard. Det är alltså egentligen inte någon som drar nytta av inflation förutom de som är låntagare. Då pengarnas värde sjunker gör även lånets värdet det och man kan så ibland komma undan billigare med sitt lån.

Slutord

Förhoppningsvis har denna guide rett ut vad inflation är, hur det fungerar och hur det kan komma att påverka din ekonomi.

Simon är sedan våren 2018 innehållsansvarig på Lånium med ett brinnande intresse för ekonomi och lånemarknaden. Med sin stora kunskap hjälper han våra användare att låna pengar tryggt och smart. Simon har en kandidatexamen som webbredaktör.

Diskussion

Inga kommentarer än.

Kommentera

Till toppen av sidan