Låneskydd – Vi förklarar hur det fungerar

av
Uppdaterad: 2020-05-26 05:29

I denna heltäckande guide kommer vi gå igenom allt som berör låneskydd, vad det är, hur det fungerar och de olika typerna av låneskydd som finns på marknaden.

Vad låneskydd är

Låneskydd är en typ av försäkring som är kopplad till ett lån. Försäkringen kan tecknas när ett låntagande görs och är till för att täcka upp oväntade situationer som förhindrar inkomst. Låneskyddet täcker i regel tre situationer som kan uppstå som förhindrar inkomst. Dessa är dödsfall, arbetslöshet och arbetsoförmåga.

Skyddet täcker upp den månatliga kostnaden för lånet, det vill säga både ränta och amortering. Har man ett amorteringsfritt lån så är det alltså då endast räntekostnaden som låneskyddet täcker upp i de fall man inte kan betala själv. Försäkringen ser helt enkelt till att lånet återbetalas precis som om man själv skulle sköta återbetalningen. Vanligtvis går det att teckna försäkringen för blancolån, en typ av privatlån eller bolån. Det är väldigt sällsynt att det går att försäkra sig när man tar ett snabblån eller en kontokredit.

Låneskydd vid dödsfall

Vid ett dödsfall där låntagaren går bort går försäkringen in och täcker kvarvarande skuld det vill säga lånebeloppet. I regel krävs en hälsodeklaration där man medger att man är frisk vid försäkringens tecknande och är arbetsför. Ersättningen som betalas ut varierar från lån till lån vid ett dödsfall och man måste vara minst 18 år gammal. Vanligtvis gäller försäkringen tills dess att man fyllt 65 men även detta varierar beroende på låneskydd och långivare.

Vissa låneskydd kräver att man har en fast anställning och är inskriven hos försäkringskassan. Man bör alltid se över kraven och jämför olika långivare innan man bestämmer sig för var man vill låna och teckna ett låneskydd.

Låneskydd vid arbetslöshet

Om oväntad arbetslöshet skulle uppstå som leder till inkomstbortfall går försäkringen in och ersätter den månatliga kostnaden för lånet i upp till 12 månader. För att kunna ha rätt till arbetslöshetsersättning måste en hälsodeklaration fyllas i och man måste vara minst 18 år gammal. Precis som låneskydd vid dödsfall upphör försäkringen att gälla när man fyllt 65 år.

Vanligtvis krävs det att man är helt arbetsför och haft minst en tillsvidareanställning när skyddet tecknades. De flesta låneskydd vid arbetslöshet har en karenstid på ungefär 30 dagar och det är först efter denna period som man har rätt till ersättning. Det finns även en kvalifikationstid på vanligtvis 60-150 dagar som innebär att man får rätt till ersättning först efter att man haft försäkringen under denna tid. Det belopp som betalas ut vid arbetslöshetsersättning skiljer sig åt från låneskydd till låneskydd. Maximal ersättning är 15 000 kr per månad.

Låneskydd vid arbetsoförmåga

Ett låneskydd vid arbetsoförmåga innebär att man får ersättning om olycksfall eller sjukdom som leder till att man inte kan arbeta och således blir utan inkomst. Kraven är nästan identiska med de krav som ställs för ett låneskydd vid arbetslöshet och den enda skillnaden är egentligen den tid man måste haft försäkringen för att få rätt till ersättning. Perioden är vanligtvis på 30-90 dagar beroende på vilket låneskydd man har. Man får inte heller ha uppvisat symptom eller haft en sjukdom som kan medföra sjukhusvistelse som leder till att man inte kan arbeta.

Simon är sedan våren 2018 innehållsansvarig på Lånium med ett brinnande intresse för ekonomi och lånemarknaden. Med sin stora kunskap hjälper han våra användare att låna pengar tryggt och smart. Simon har en kandidatexamen som webbredaktör.

Diskussion

  1. Camilla 2018-10-01 11:20

    Rekommenderar ni att man teckar någon form av låneskydd? Finns det andra försäkringar som kan täcka samma sak?

    • Simon Klaesson Expert 2018-10-03 09:20

      Hej Camilla! Låneskydd är ett samlingsnamn på försäkringspaket som kan vara bra att ha när man tar ett lån. Så antingen kan man välja att teckna ett låneskydd vilket vi rekommenderar när man ska låna en stor summa pengar under en längre tid. Alternativt kan du teckna en individuell försäkring som exempelvis en livförsäkring.

Kommentera

Till toppen av sidan