Amorteringskrav – Vi går igenom vad som gäller

av Amorteringskrav
Uppdaterad: 2020-05-25 10:13

Amortering är en avbetalning på ett lån och syftar på den summan man avbetalar på lånebeloppet vid varje betalningstillfälle. Det är alltså inte räntekostnaden man syftar på när man pratar om   vanlig amortering, dessa är två skilda kostnader. I takt med att man amorterar minskar beloppet man har kvar att återbetala och då sjunker även räntan. Det eftersom räntan är baserad på löptid och hur stor summan är som man lånat.

Amorteringsplan

Sedan den 1 januari 2017 är långivare skyldiga att ha en diskussion med låntagaren om amortering i samband med att man tar ett bolån. Långivaren ska ge förslag på en individuell amorteringsplan som ska vara i kundens bästa intresse. I diskussionen måste långivaren tydligt förklara hur dem olika amorteringsalternativen kan komma att påverka skulden.

Samtalet med långivaren kan hållas via telefon, e-post eller personliga möten. Amorteringsplanen ska finnas med vid det bindande erbjudandet om lånet. Man har alltid rätten att få en ny amorteringsplan under lånets gång om man exempelvis fått förändrad inkomst eller om man vill amortera ett högre belopp.

Olika typer av amortering

Det finns två olika typer av amortering, rak amortering och annuitet.

Rak amortering

Rak amortering är en vanlig återbetalnings plan där man betalar en fast summa varje månad. Det innebär att man varje månad reducerar den totala kapitalskulden och får på så sätt även lägre ränta på sitt bolån för varje månad som passerar. Denna typ används nästan alltid för bolån.

Annuitet

Vid ett annuitetslån är månadssumman som man betalar för ränta och amortering konstant. Det leder till att räntekostnaden är högre i början av löptiden och sjunker sedan mot slutet. Ett annuitetslån betalas alltid med samma belopp varje månad.

Amorteringskrav

Det finns vissa krav på hur mycket man ska amortera beroende på det belopp som bolånet är på. Amorteringskravet gäller bostäder i Sverige och endast nya bolån. Lån som tecknades innan den 1 juni 2016 gäller inte amorteringskraven. Skulle man dock ha utökat sitt bolån efter den 1 mars 2018 så gäller dem nya amorteringskraven som kom då.

Krav för amortering

Hur mycket man amorterar baseras alltid på bostadens värde.

  1. Bolån på 50-70 % av bostadens värde ska amorteras med ett belopp motsvarande 1 % av det totala lånebeloppet per år.
  2. Bolån över 70 % av bostadens värde ska amorteras med ett belopp motsvarande 2 % av det totala lånebeloppet per år.
  3. Lånar man mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt ska man amortera 1 % av det totala lånebeloppet per år.

Detta innebär kortfattat att man måste amortera 1-3 % av det totala lånebeloppet per år, beroende på bostadens värde och den inkomst man har. Den sista punkten i listan började gälla först den 1 mars 2018. Det är en så kallad skuldkvot. Man kan alltså behöva följa två amorteringskrav om det är så att ens lån omfattas av exempelvis både punkt 1 och 3 i listan.

Skuldkvoten beräknas på alla bolån man har. Har man exempelvis har ett bolån för ett fritidshus sedan tidigare och sedan tecknar ett nytt bolån så ingår båda lånen i skulden.

Undantag

Det finns vissa undantag där amorteringskraven inte gäller. Skulle man köpa en nyproducerad bostad har långivaren möjlighet att bevilja ett amorteringsfritt lån. Det gäller dock endast för den första köparen och med en tidsperiod på högst fem år. Krav på amortering gäller heller inte om man har ett lån på en skogs- eller jordbruksfastighet.

Det finns även vissa omständigheter som gör det möjligt för långivaren att bevilja amorteringsfrihet under en bestämd tidsperiod. Dessa omständigheter är bland annat dödsfall, arbetslöshet eller sjukdom som förhindrar inkomst. Tidsperioden med amorteringsfrihet varierar beroende på omständigheterna. Är det exempelvis en ihållande sjukdom kan långivaren bevilja ett undantag i upp till flera år.

Slutord

Vi hoppas att denna guide har gett klarhet i de krav som finns för amortering och hur det fungerar rent praktiskt.

Simon är sedan våren 2018 innehållsansvarig på Lånium med ett brinnande intresse för ekonomi och lånemarknaden. Med sin stora kunskap hjälper han våra användare att låna pengar tryggt och smart. Simon har en kandidatexamen som webbredaktör.

Diskussion

Inga kommentarer än.

Kommentera

Till toppen av sidan