Bostadsrättsföreningar – Vi förklarar vad det är

av Hur en bostadsrättsförening fungerar
Uppdaterad: 2020-05-25 10:26

En bostadsförening (vanligtvis förkortat brf) har säkert dem flesta någon gång stött på eller hört talas om. I denna guide kommer vi gå igenom vad en bostadsrättsförening är och vad dem gör.

Vad en bostadsrättsförening är

En bostadsförening är en organiserad grupp personer som innehar bostadsrättigheter, vanligtvis på bostadslägenheter som är uppförda på en fastighet de äger tillsammans. Det räknas som en ekonomisk förening av typen kooperativ. Deras ändamål är att upplåta lägenheter i föreningens småhus eller flerbostadshus med bostadsrätt.

Föreningen företräds av en styrelse. Föreningen måste ha minst en revisor, både styrelse och revisor väljs av en föreningsstämman.

Dem regleras av de lagar som finns i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Hur det fungerar

Som bostadsrättshavare är man indirekt delägare i fastigheten. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen (kallade bostadsrättshavare) äger en viss andel i föreningen. Andelen som man äger när man är en bostadsrättshavare innebär att man har rätten att nyttja en lägenhet i den fastighet/fastigheter som föreningen äger.

Man har rätten att mot betalning överlåta sin bostadsrätt till en annan person. Försäljningen är en form av överlåtelse av den andel och medlemskap man har till den nya ägaren av bostadsrätten. Om bostadsrättsföreningen inte skulle ge sitt godkännande till överlåtelsen har dem rätt att neka den. Som medlem i bostadsrättsföreningen har man rösträtt på föreningens medlemsmöten, årsmöten och är valbar till föreningens styrelse.

Större ansvar

Som boende i en bostadsrätt har man mycket större ansvar för sitt boende än om man skulle bo i en hyresrätt. Man ansvarar bland annat för lägenhetens golv, väggar och tak. Man står också för reparation eller byte av vitvaror när dessa går sönder. Det man inte har ansvar är för saker utanför lägenheten. Det vill säga exempelvis fasad eller yttertak.

Vill man vara med och påverka kan man engagera sig i styrelsen (om man blir invald). Vill man inte vara en del av styrelsen kan man fortfarande ha möjligheten att påverka förvaltningen av fastigheten. Man kan lämna in en motion, det vill säga ett förslag på saker som man tycker bör ändras eller göras på föreningens fastighet.

Juridiskt

En bostadsrättsförening är en egen juridisk person. Det innebär att medlemmarna inte är personligt ansvariga för föreningens skulder med undantag för den insats som betalats för bostadsrätten. Det måste finnas minst tre medlemmar i föreningen (fysiska eller juridiska personer). Skulle styrelsen lösas upp kommer föreningen avvecklas, fastigheten säljas och man kommer som boende istället att bo i lägenheten som vanlig hyresgäst.

Bilda bostadsrättsförening

Det finns idag cirka 26 000 aktiva bostadsrättsföreningar i Sverige.

Bilda en bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening kan bildas antingen när fastigheten är nybyggd eller vid ett senare tillfälle.

Nybyggd fastighet

Om en fastighet byggs där lägenheterna ska upplåtas med bostadsrätter måste man bilda en bostadsrättsförening. Fram tills dess att fastigheten är klar utgörs styrelsen av föreningens så kallade stiftare, det vill säga representanter. När fastigheten sedan är klar väljer de boende en egen styrelse i samband med inflyttning.

Ombildning

Ombildning, det vill säga att hyresrätter görs om till bostadsrätter måste en förening bildas i förhand. Det för att det är föreningen som köper upp fastigheten och sedan upplåter bostadsrätterna till de boende som är intresserade. Man betalar då en insats som vi nämnt tidigare. Det krävs minst tre styrelseledamöter, en revisor, stadgar och minst tre lägenheter för att bilda en bostadsrättsförening.

Avslutningsvis

Bostadsrättsföreningar kan vara kluriga att förstå. Vi hoppas att denna guide har varit till hjälp och har klargjort vad dem faktiskt gör. Vill man läsa fler guider om lån och ekonomi kan man besöka vår guidesektion.

Simon är sedan våren 2018 innehållsansvarig på Lånium med ett brinnande intresse för ekonomi och lånemarknaden. Med sin stora kunskap hjälper han våra användare att låna pengar tryggt och smart. Simon har en kandidatexamen som webbredaktör.

Diskussion

Inga kommentarer än.

Kommentera

Till toppen av sidan